Een Baankans voor iedereen

Samen met wethouder Kavita Parbhudayal en directeur Den Haag Werkt Thelma Van Petersen is vandaag, tijdens een inspirerend werkbezoek de wens uitgesproken om Baankans! verder uit te werken, vorm te geven en op te schalen.

Baankans! is een publiek-private samenwerking waarin sociale ondernemers samen met buurtorganisaties en gemeente Den Haag, de meest kwetsbare inwoners koppelen aan echte banen bij sociale ondernemingen in de stad.

Quote: Bart de Bart, voorzitter Social Club Den Haag: “Sociaal ondernemerschap heeft een belangrijke rol om de meest kwetsbare inwoners op te leiden en weer te laten meedoen in het arbeidsproces. Daarom is het nu het juiste moment om de handen ineen te slaan met de publieke partners en met een gezamenlijke aanpak echte en duurzame banen te creëren.”

Wij staan als sector voor een fatsoenlijke arbeidsmarkt, waar iedereen tot zijn recht komt. Een eerlijke arbeidsmarkt, waar inwoners van Den Haag hun plek kunnen vinden. En een arbeidsmarkt die ook een beetje lief is, waarin meedoen centraal staat en waar het niet alleen om winst maken gaat.

Onze leden zijn praktijkvoorbeelden die laten zien dat het runnen van een gezond bedrijf, zwarte cijfers draaien en sociale impact maken, hand in hand kunnen gaan. We zijn dan ook blij dat we met deze publiek-private samenwerking de volgende stap kunnen zetten in de samenwerking met de gemeente Den Haag. Concreet kunnen we hiermee jaarlijks honderden Hagenaars aan een baan helpen en een plekje geven in onze stad.

Dank aan alle partners van Baankans! die samen met ons dit mogelijk hebben gemaakt.

©Baankans! 2024